เกี่ยวกับเรา

เบียร์วัสดุ จำหน่ายและนำเข้าสินค้า แบรนด์ชั้นนำจาก ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย"

เอกลักษณ์

เราชำนาญในสินค้าที่ขาย เพราะทดลองใช้เอง ก่อนนำเข้ามาขาย เราอยากแน่ใจว่า สินค้าที่ใช้ได้เป็นอย่างดี และสามารถแนะนำการใช้งานให้ลูกค้าเราได้

จุดเริ่มต้นของ เบียร์วัสดุ

  • เราขายและนำเข้าอุปกรณ์ทำเบียร์จาก Kegland ประเทศออสเตรเลีย รับประกันสินค้า 1 ปี เรารู้จักอุปกรณ์
  • ทำเบียร์ และสินค้าอื่นๆ ที่เราขายเป็นอย่างดีทุกชิ้น เพราะทดลองใช้เองทุกชิ้น สามารถตอบปัญหา ข้อดี ข้อ
  • เสีย พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งานสินค้าตลอดเวลา เรามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ รับผิดชอบ
  • ต่อสินค้าและลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดี
Start Img

การผลิต โรงงานผลิต

เราขายและนำเข้าอุปกรณ์ทำเบียร์จาก Kegland ประเทศออสเตรเลีย รับประกันสินค้า 1 ปี เรารู้จักอุปกรณ์ทำเบียร์ และสินค้าอื่นๆ ที่เราขายเป็นอย่างดีทุกชิ้น เพราะ
ทดลองใช้เองทุกชิ้น สามารถตอบปัญหา ข้อดี ข้อเสีย พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งานสินค้าตลอดเวลา เรามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ รับผิดชอบต่อ
สินค้าและลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดี